Stary Zamek w Żywcu, Muzeum Miejskie w Żywcu www.muzeum-zywiec.pl
Stary Zamek w Żywcu swymi początkami sięga połowy XIV w., wzniesiony z kamienia łamanego, potynkowany. Od pn. – wsch. łączy się z nim czworoboczna wieża zwieńczona pseudogotyckimi krenelażami. Nie tylko ze względu na swój wiek, ale również ze względu na ciekawą historię powiązaną ściśle z wydarzeniami dziejowymi o wymiarze europejskim, zasługuje on na miano światowego dziedzictwa kulturowego. Początki jego powstania okryte są tajemnicą. Pierwszymi, potwierdzonymi w dokumentach właścicielami miasta i zamku, byli Komorowscy herbu Korczak, którzy dzięki swym kontaktom i podróżom włączyli zamek żywiecki w nurt renesansowej sztuki europejskiej.

  

Pałac Habsburgów w Żywcu
Pałac Habsburgów, nazywany też Nowym Zamkiem – wybudowany został na swą siedzibę przez rodzinę Habsburgów na przełomie XIX i XX w. W miejscu obecnego pałacu stały barokowe oficyny zamkowe Wielopolskich. Budowa pałacu trwała etapami, na samym końcu został dobudowany tzw. pawilon rozrywkowy mieszczący na parterze kręgielnię, a na piętrze salę balową, która zachowała się do dzisiaj. Obecnie pięknie odnowiona, ze względu na swoje walory akustyczne jest wspaniałym   miejscem    koncertów    kameralnych.    Pałac    został    przebudowany,    odnowiony  i rozbudowany w latach 1906-1910.

 

Park Żywiecki
Zamek żywiecki otoczony jest zabytkowym, 26 hektarowym parkiem, którego początki sięgają XVII wieku. Park, pierwotnie założony w stylu włoskim, wyraźnie składał się z dwóch zespołów, jeden złożony z kwater i drugi z regularnie posadzonym drzewostanem . Przez pierwszy zespół przebiega kanał, który powstał w drugiej połowie XVIII w., z tego też okresu pochodzi altana zbudowana w formie domku chińskiego z uwidocznionym ponad dachem herbem Wielopolskich – Starykoń .

 

Kościół Katedralny Narodzenia NMP
Kościół Katedralny Narodzenia NMP zbudowano w I połowie XV wieku. W latach 1515 – 1542 został znacznie rozbudowany poprzez podwyższenie murów i prezbiterium. Końcem XVI wieku ponownie go powiększono poprzez przedłużenie nawy i wzniesienie wieży wg projektu architekta sprowadzonego z Orawy, Jana Ricciego. Po poważnym zniszczeniu przez pożar w 1711 roku został odnowiony w stylu barokowym przez ówczesnych właścicieli Żywiecczyzny, Wielopolskich.

Kościół p.w. Świętego Krzyża
Wzniesiony został w końcu XIV wieku w stylu gotyckim. Dawna nawa została usunięta w roku 1679 i zastąpiona obecną znacznie obszerniejszą. W 1690 roku powiększono prezbiterium przez dobudowanie kolistej apsydy. W XVIII wieku kościół przebudowano w stylu barokowym, a w 1910 roku została dobudowana wieża.

Muzeum Browaru Żywiec www.muzeumbrowaru.pl
Browar Żywiecki założony został w 1856r. przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga.
Dzisiejsze muzeum browaru żywieckiego jest wyjątkowym miejscem dla zwiedzających. Sam moment wejścia po przez ogromnę drewniane wrota sprawia że czuję się wciąż tętniącą w tym miejscu historie. Do największych zalet muzeum zaliczyć należy jego interaktywność ze zwiedzającymi oraz różnorodność atrakcji, które czekają na Państwa w środku.

Jezioro Żywieckie
Jezioro Żywieckie- Największą atrakcją jeziora jest możliwość uprawiania wszelakich sportów wodnych oraz plaże, np. bezpłatne kąpielisko strzeżone w zatoczce Moszczanka. Powstały tu liczne szkoły żeglarskie i pływackie oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów. W sezonie oferowane są wycieczki statkiem turystycznym. Jezioro otaczają góry i gęste lasy, w pobliżu widokowe, trasy turystyczne piesze i rowerowe. Jezioro Żywieckie to raj dla wodniaków, wędkarzy, ludzi gór.

  

Wzgórze Grojec (Żywiec)
Wzgórze Grojec (612 m n.p.m.) wznosi się w widłach Soły i Koszarawy.
Najstarsze ślady osadnictwa odkryte przez archeologów na tym terenie pochodziły z okresu lateńskiego.
XIX-wieczne źródła podają, że w połowie XIII wieku na  szczycie Grojca miał się znajdować zamek łowiecki. Badania archeologiczne skonfrontowane przez badaczy ze źródłami pisanymi, pozwoliły częściowo odtworzyć historię zamku.
Początkowo na szczycie wzgórza Grojec znajdowała się wczesnośredniowieczna warownia; jej dokładne datowanie okazało się niemożliwe, gdyż duża część terenu została zniszczona w trakcie budowy telewizyjnej stacji przekaźnikowej po II wojnie światowej.

 

 
Facebook